Vispassage Alde Feanen geplaatst
15 mei 2014

Door de kade van het Smidspaed in de Alde Feanen maakt Jelle Bijlsma BV een Vispassage. De vispassage maakt het mogelijk dat vissen vanuit het polderwater naar het boezemwater kunnen trekken. De vispassage bestaat uit betonnen duikerelementen waarin een waterstroming wordt gecreëerd m.b.v. schotten. Ook wordt er een onderleider d.m.v. een gestuurde boring onder de ringfeart doorgeboord. Hiermee kan straks water vanuit de boezem, de polder ingelaten worden. Alle werkzaamheden aan het materiaal maakt Jelle Bijlsma BV zoveel mogelijk gereed op de vaste wal. Hierna varen ze het met een ponton naar het Smidpaed.

terug naar overzicht