Over ons

Van Assen Sloopwerken is al sinds 1963 actief in het slopen van alle voorkomende gebouwen en objecten. Het bedrijf is in 1963 als eenmanszaak opgericht en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een actief bedrijf. Vooral doordat de milieueisen steeds strenger worden, hebben wij vroegtijdig maatregelen genomen.
In 2014 zijn wij verder gegaan onder de naam: Van Assen BV 
Sloopwerken & Recycling. Dit is tot stand gekomen door de overname door Jelle Bijlsma BV. Betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit beschouwt Jelle Bijlsma BV als kernwaarden voor het familiebedrijf. Dit zijn eigenschappen waar wij ons zeer goed in kunnen vinden. Wij blijven als Van Assen BV een zelfstandig opererend bedrijf maar kunnen ook werkzaamheden in combinatie met Jelle Bijlsma BV uitvoeren. Hierdoor kunnen wij ons sterker op de markt positioneren. Naast de jarenlange ervaring van ons personeel, zijn inzet en motivatie de stimulans om ieder sloopwerk correct en volledig uit te voeren.

Ook de recycling is een belangrijke tak van ons bedrijf. Op ons bedrijventerrein in Kootstertille breken wij grof beton- en metselwerkpuin tot menggranulaat. Dit is een product wat veelal gebruikt wordt als fundering in de wegenbouw. Voor het storten van beton- en metselwerkpuin of het afhalen van menggranulaat kunt u dus ook terecht bij Van Assen BV.

Indien u naar aanleiding van onze website vragen heeft of nadere informatie wenst over bepaalde onderwerpen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs om de verschillende mogelijkheden voor uitvoering van de werkzaamheden met u door te nemen.

Klachtenbehandeling

Inleiding
Jelle Bijlsma BV is ISO 9001:2008 gecertificeerd en heeft de behandeling van klachten gemaakt tot een onderdeel van het kwaliteitssysteem. Het leveren van constante kwaliteit van onze producten en diensten, het streven naar voortdurende verbeteringen van onze processen en de behandeling van klachten spelen daarbij een grote rol. 

Wij willen het voor u zo eenvoudig mogelijk maken om een klacht bij ons neer te leggen. Door het behandelen van de klacht streven wij ernaar om u tevreden te stellen. Tevens is het voor ons een moment om onze dienstverlening naar de opdrachtgever toe verder te verbeteren.

Klachtenmanagement
Indien u om welke reden dan ook niet tevreden bent over een product of dienstverlening van Jelle Bijlsma BV, TNF BV of Van Assen BV raden wij u nadrukkelijk aan om uw klacht aan ons kenbaar te maken. Dit vormt voor ons een directe gelegenheid om in te haken op een verbetering van onze eigen organisatie.

Wij verzoeken u om uw klacht zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven en daarbij aan te geven waarop uw klacht betrekking heeft (bijvoorbeeld een product, levering, dienst of persoon). 

Melden van klachten
Uw klacht kunt u per post aan ons zenden. We verzoeken u daarbij gebruik te maken van het  klachtenformulier. U kunt het klachtenformulier zenden naar Jelle Bijlsma BV, t.a.v. mw. M. van Eijk, Trynwaldsterdyk 2A, 9061 DB, Gytsjerk. Mailen mag ook naar het adres mvaneijk@jellebijlsma.nl

Meer weten over klachtenbehandeling?
Meer praktisch gedetailleerde informatie over de wijze waarop uw klacht door ons in behandeling wordt genomen en opgevolgd treft u aan in de bijlage Klachtenbehandeling. De formulieren zijn te downloaden op onze website van Jelle Bijlsma BV via downloads.

Van Assen BV

  • Westkern 17
  • 9288 CA Kootstertille
  •  
  • Tel: 0512 33 25 00
  • Fax: 0512 33 25 41
  • E-mail: info@vanassensloopwerken.nl

Routebeschrijving