Jelle Bijlsma logo Jelle Bijlsma logo Van Assen Sloopwerken logo Van Assen Sloopwerken logo

Baggerdepot

Van Assen BV is gedeeltelijk ingericht met baggerdepots voor het opslaan, ontwateren en rijpen van baggerspecie. 
De bewerking van deze afvalstoffen (rijpen, zeven, breken, shredderen) zijn erop gericht om afvalstoffen te hergebruiken. Voor het uitvoeren van deze bewerkingen is van Assen gecertificeerd conform:

BRL 7500 protocol 7511
BRL 9335 protocol 9335-1 en 9335-4

 

Wij kunnen alle baggerstromen voor u verwerken; tevens fungeren wij als grondbank.